ZABEZPIECZENIE INTERESÓW WSPÓŁWŁAŚCICIELI

Istniejące w praktyce problemy wpłynęły praw­dopodobnie na to, iż ustawodawco nowelizując kodeks cywilny zajął się również udziałom! we współwłasności nieruchomości rolnej. Istnieje obecnie możliwość zbyci© udziołu w nierucho – mości rolnej, z pewnym jednak ogroniczeniem. Współwłaściciel może zbyć swój udział pod warunkiem, że pozostali współwłaś­ciciele nie wykoneją przyznanego im przez ustawę prawo pier­wokupu. Wprowadzenie takiego prawo dęło szansę skupienia udziałów we współwłasności w jednym ręku. W wielu wypad — kach korzystanie z przywileju pierwokupu może doprowadzić do zlikwidowanie współwłasności. Wydaje się, że zabezpieczenie interesów współwłeściciell poprzez ustenowienie na ich rzecz prawa pierwokupu jest traf­nym przedsięwzięciem ustawodawczym. Nowe uregulowanie w kodeksie cywilnym nie ogranicza możliwości rozporządzania u- działem we współwłasności. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie, nazywam się Marcin Kozerski i pracuje w zawodzie kierownika budowy. O tej branży wiem bardzo wiele, dlatego postanowiłem zacząć prowadzić tego bloga, mam nadzieję, że zainteresowała Cie ta tematyka i będziesz odwiedzał moją stronę regularnie:)