UREGULOWANIE KWESTII

Skoro więc treścią umowy o przeniesienie własności gruntu objętego wkładem grun­towym jest ustanowienie określonych praw na rzecz dożywotni- ka, takie same postanowienia powinny się znaleźć w umowie dochodzącej do skutku w związku z wykonaniem prawa pierwo­kupu. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna powinna przejąć obo – wiązki z tytułu dożywocia także z tego względu, że zasadniczym celem prawa dożywocia jest zapewnienie środków utrzymania osobie, która z reguły nie ma możności uzyskania ich w inny sposob  Ustawy mające na celu zaopatrzenie emerytalne rolników są wyrazem polityki społecznej Państwa w zakresie zrównaniastatusu socjalnego pracującej ludności miejskiej i wiejskiej.Obecne uregulowanie tej kwestii daje rolnikom możliwość zapew­nienia sobie niezależności materialnej no starość.Celem oby wymienionych w tytule ustaw jest stworze­nie rolnikom szansy dysponowania własnym gospodarstwem z równoczesnym zapewnieniem sobie stałego źródła utrzymania Ustawy stwarzają bowiem możliwość uzyskania środków utrzy – mania w postaci renty w zamian za zrzeczenie się własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz następców. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie, nazywam się Marcin Kozerski i pracuje w zawodzie kierownika budowy. O tej branży wiem bardzo wiele, dlatego postanowiłem zacząć prowadzić tego bloga, mam nadzieję, że zainteresowała Cie ta tematyka i będziesz odwiedzał moją stronę regularnie:)