UPRAWNIENIE DO ZAWARCIA UMÓW

Uprawniony więc do zawarcia takich umów jest przede wszystkim właściciel, bowiem tylko on może w pełni rozporządzać swoim prawem własności. Inne osoby zasadniczo nie mają możliwości zainl – cjowania zmiany stanu prawnego w drodze umów mających charakter -czynności prawnej przenoszącej własność. Także uprawniony z tytułu prawa pierwokupu, opierając się tylko na przywileju pierwszeństwa kupna, nie może doprowadzić swoim działaniem do powstania takiej sytuacji prawnej, która upoważ­niałaby go do wykonania prawa pierwokupu lub wykupu.  Sytuacja komplikuje się jednakże wówczas, gdy podmiot, któremu służy przywilej pierwszeństwa kupna, legitymuje się jednocześnie innym prawem podmiotowym w stosunku do rzeczy obciążonej pierwokupem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie, nazywam się Marcin Kozerski i pracuje w zawodzie kierownika budowy. O tej branży wiem bardzo wiele, dlatego postanowiłem zacząć prowadzić tego bloga, mam nadzieję, że zainteresowała Cie ta tematyka i będziesz odwiedzał moją stronę regularnie:)