ISTNIENIE GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE MIAST

Ne tle przyznanogo prawa pierwokupu dzier­żawionej nieruchomości rolnej powstał problem korzystania  pierwszeństwa kupna w odniesieniu do nieruchomości rolnych położonych w miastach. Sąd Najwyższy w jednym ze swych orzeczeń stwierdzi iż prewo pierwokupu zastrzeżone w art. 695 § 2 k.c. na rzecz dzierżawców nie przysługuje względem nieruchomości użytkowanych wprawdzie jako rolne, ale położo­nych na terenie miasta lub osiedla i tym samym przeznaczonych ostatecznie na inne cele niż użytkowanie rolniczo.Przeciwko takiemu stanowisku przemawiają przede wszyst­kim przepisy ustawy z 14 VII 1961 r. o gospodarce terenami miastach i osiedlach . Przewidują one bowiem istnienie go­spodarstw rolnych na terenie miasta (art. 11 ust. 4; art, 32 ust. 2). Przepis art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, że przedmiotem użytkowania wieczystego może być gospodarstwo rolne, a do oddania w użytkowanie wieczyste terenu, stanowią­cego gospodarstwo rolne, stosuje się przepisy o normach obszarowych i kwalifikacjach rolnych potrzebnych do nabycia nieruchomości rolnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie, nazywam się Marcin Kozerski i pracuje w zawodzie kierownika budowy. O tej branży wiem bardzo wiele, dlatego postanowiłem zacząć prowadzić tego bloga, mam nadzieję, że zainteresowała Cie ta tematyka i będziesz odwiedzał moją stronę regularnie:)